*OM INSÄTTNINGSGARANTIN: 24Money Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Insatta medel används för finansiering av 24Money-koncernens verksamhet som bland annat omfattar krediter, valuta- och betaltjänster. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Ångerrätt

Information om ångerfrist

Enligt lagen om distans- och hemförsäljning (Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)) har du rätt att till så kallad ångerfrist.

Vad är ångerfrist?

Ångerfrist innebär att du har rätt att ångra dig inom 14 dagar. Om ångerfristen inte innehåller sju arbetsdagar har du ändå alltid sju arbetsdagar på dig att ångra köpet. Med arbetsdagar avses alla årets dagar utom lördagar, söndagar, andra allmänna helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Så beräknas ångerfristen

Ångerfristen räknas från och med den dag då avtalet ingicks. Ångerfristen räknas dock tidigast från den dag då du fick denna informationshandling. Ångerrätten gäller inte om användning av tjänsten har påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke.

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Mer information om Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) hittar du enklast på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

Hur gör du om du ångrar dig?

Du kan ångra dig skriftligen via brev eller e-post

Det är ditt ansvar att bevisa att du har ångrat dig i tid. Om du väljer att ångra dig skriftligen bör du därför rekommendera brevet om du skickar det per post. Spara postkvittot så att du kan visa att du har ångrat dig i tid. Du kan också begära bekräftelse via e-post på att du åberopat din ångerrätt till företaget.

Detta gäller om du ångrar dig och avtalet gäller en tjänst

Om du har avtalat om en tjänst och ångrat dig, har företaget inte rätt att få ersättning för den del av tjänsten som utförts eller som du eventuellt redan har tillgodogjort dig. Du är skyldig att återlämna det material som du i förekommande fall har tagit emot, förutsatt att du inte åsamkas olägenheter av betydelse eller kostnader.

Ansök online ›

Vill du börja spara direkt? Ansök online genom att klicka på rubriken så öppnas ansökningsformulär i nytt fönster. Fyll i forumläret och välj skicka.

Ansök per post ›

Vill du läsa igenom villkor och ansökan i lugn och ro? Då kan du ladda ned ansökan och våra villkor ovan. Läs igenom, skriv under och skicka in till oss.