*OM INSÄTTNINGSGARANTIN: 24Money Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Insatta medel används för finansiering av 24Money-koncernens verksamhet som bland annat omfattar krediter, valuta- och betaltjänster. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Ditt sparande

Hos 24Money Spar AB kan du spara upp till 50 000 kr. Skulle ditt totala saldo överstiga hos 24Money Spar AB överstiga 50 000 SEK, betalas det överskjutande beloppet automatiskt ut till ditt ordinarie bankkonto.

Sparräntor

Ränta Inlåningskonto (Rörligt räntekonto 6,5%)

Inlåningsräntan beräknas på 365 dagar och påförs ditt konto den 31 december.

Ränta Fast räntekonto

Inlåningsräntan beräknas på 365 dagar och påförs ditt konto den 31 december eller vid bindningstidens slut. Det innebär att räntan kapitaliseras varje kalenderår den 31 december samt vid bidndningstidens slut.

Uppdatering av ränta vid ränteförändringar

Våra rörliga räntor uppdateras månatligen vid ränteförändringar som baseras på Stibor 90.

Insättningar

Insättningar gör du från ditt ordinarie bankkonto

Alla insättningar till ditt 24Money Spar-konto gör du från ditt ordinarie bankkonto, ditt föranmälda bankkonto, till vårt bankgiro 5573-0378. Ange ditt kundnummer i meddelandefältet. Ditt kundnummer hittar du överst till höger på brevet som innehåller dina kontouppgifter. Du kan även göra insättningar över disk i din närmaste 24Money-butik.

Uttag och utbetalning

Utbetalning sker till ditt ordinarie bankkonto

Utbetalningar av insatta medel görs inom tre (3) bankdagar till ditt ordinarie bankkonto, ditt föranmälda bankkonto, efter det att 24Money Spar mottagit din begäran om uttag. Logga in på ”Mina sidor” och välj uttag. Uttag kan endast göras från ditt Inlåningskonto (Rörligt räntekonto 6,5%). Du kan även göra uttag över disk kontant upp till 150 000 kr i butik.

Förtida avslut

Förtida avslut är när du väljer att ta ut pengar från ditt kapitalkonto innan bidningstiden har gått ut. Då återgår dina pengar till ditt Inlåningskonto (Rörligt räntekonto 6,5%), avtalet om den högre ränta upphör att gälla och du förlorar din upplupna ränta. Förtida avslut gäller med 12 månaders uppsägningstid.

Sparkonto Uttag genom förtida avslut
Inlåningskonto 0 kr
Fast räntekonto 1 år Förtida avslut medges ej
Fast räntekonto 2 år 12 månaders uppsägningstid ingen ränta under uppsägningstid

Kontoutdrag och årsbesked

Kontoutdrag

Kontoutdrag kan du själv skriva ut kostnadsfritt på dina sidor. Skulle du vilja beställa ett skriftligt kontoutdrag att skickas till dig per post går det självklart utmärkt. Vi debiterar ditt räntekonto självkostnadspris 40 SEK.

Årsbesked

Skriftligt årsbesked går ut kostnadsfritt varje år i januari.

Ansök online ›

Vill du börja spara direkt? Ansök online genom att klicka på rubriken så öppnas ansökningsformulär i nytt fönster. Fyll i forumläret och välj skicka.

Ansök per post ›

Vill du läsa igenom villkor och ansökan i lugn och ro? Då kan du ladda ned ansökan och våra villkor ovan. Läs igenom, skriv under och skicka in till oss.